Telefon: +48 091 416 45 70

Faks: +48 091 416 26 26

Email: smtaras@op.pl

 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej

 Klauzula przetwarzania danych osobowych

 REGULAMIN Porządku Domowego

 REGULAMIN Postępowania aukcyjnego

 REGULAMIN rozliczeń kosztów CO oraz podgrzania wody użytkowej

 REGULAMIN udzielania zamówień na roboty budowlane i usługi

List polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w dniach 20.03.2018 r. -20.06.2018 r.

Protokół z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2017 r.

  • ROK 2017

PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 6.06.2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

Rachunek zysków i strat, Bilans za 2016 r.

  • ROK 2018

Plan Remontów na 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

Bilans, rachunek zysków i strat za 2017 r.

PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2018 r. oraz drugiej części z dnia 20.06.2018 r.

PROTOKÓŁ z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2018 r.

  • ROK 2019

Plan Remontów na 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Bilans, rachunek zysków i strat za 2018 r.

 PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 4.06.2019 r.

  • ROK 2020

Plan Remontów na 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.

Bilans, rachunek zysków i strat za 2019 r.

ROK 2021

Plan Remontów na 2021 r.

Copyright 2017 Interek