Telefon: +48 091 416 45 70

Faks: +48 091 416 26 26

Email: smtaras@op.pl

23 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/22 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego położonego przy ul. M. Falskiego 25-25b w Szczecinie Podjuchach TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

21 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o pow. użytkowej 57,80 m2, położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-23 w Gryfinie TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie informuje, iż Zarząd na podstawie par. 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali  –  stołówka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zebrania. Wybór:[…]

Czytaj więcej...

Copyright 2017 Interek

23 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/22 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego położonego przy ul. M. Falskiego 25-25b w Szczecinie Podjuchach TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

21 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o pow. użytkowej 57,80 m2, położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-23 w Gryfinie TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie informuje, iż Zarząd na podstawie par. 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali  –  stołówka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zebrania. Wybór:[…]

Czytaj więcej...

23 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/22 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego położonego przy ul. M. Falskiego 25-25b w Szczecinie Podjuchach TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

21 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o pow. użytkowej 57,80 m2, położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-23 w Gryfinie TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie informuje, iż Zarząd na podstawie par. 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali  –  stołówka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zebrania. Wybór:[…]

Czytaj więcej...

23 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/22 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego położonego przy ul. M. Falskiego 25-25b w Szczecinie Podjuchach TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

21 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o pow. użytkowej 57,80 m2, położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-23 w Gryfinie TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie informuje, iż Zarząd na podstawie par. 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali  –  stołówka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zebrania. Wybór:[…]

Czytaj więcej...

23 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/22 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego położonego przy ul. M. Falskiego 25-25b w Szczecinie Podjuchach TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

21 maja 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, o pow. użytkowej 57,80 m2, położonego przy ul. Krasińskiego 82/U-23 w Gryfinie TREŚĆ  OGŁOSZENIA

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie informuje, iż Zarząd na podstawie par. 112 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali  –  stołówka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zebrania. Wybór:[…]

Czytaj więcej...