Telefon: +48 091 416 45 70

Faks: +48 091 416 26 26

Email: smtaras@op.pl

RADA NADZORCZA

  1. KWIECIEŃ  PIOTR - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. FIGAS  TADEUSZ - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
  3. WAC  ANDRZEJ - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. HŁADKI  KRZYSZTOF - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. WOJTAŚ  IWONA
  6. FRANCZAK  PIOTR
 

ZARZĄD

1. SZATANIK  WALDEMAR - Prezes Zarządu 
2. OLCZAK  SZCZEPAN - Członek Zarządu - Z-ca Prezesa Zarządu

ADMINISTRACJA

1. KARBOWSKA  AGNIESZKA - Starszy ref. ds. księgowości 
2. KNAPCZYK  ANNA - Starszy ref. ds. księgowości
3
. DUTKIEWICZ  SŁAWOMIRA - Specjalista ds. samorządowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ŁUKASZ ROZESŁAŃSKI, adres e-mail: rozeslanski@doradztwoprawne.net

Nr. wew. do poszczególnych działów

tel.+48(91)416-45-70

fax  +48(91)416-26-26

 

Prezes nr wew17
Główna Księgowa nr wew14
Spec. ds. eksploatacji nr wew. 16
Spec. ds. spraw samorządowych nr wew.12
Starszy ref. ds. księgowości - nr wew. 13

Copyright 2017 Interek

RADA NADZORCZA

  1. KWIECIEŃ  PIOTR - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. FIGAS  TADEUSZ - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
  3. WAC  ANDRZEJ - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. HŁADKI  KRZYSZTOF - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. WOJTAŚ  IWONA
  6. FRANCZAK  PIOTR
 

ZARZĄD

1. SZATANIK  WALDEMAR - Prezes Zarządu 
2. OLCZAK  SZCZEPAN - Członek Zarządu - Z-ca Prezesa Zarządu

ADMINISTRACJA

1. KARBOWSKA  AGNIESZKA - Starszy ref. ds. księgowości 
2. KNAPCZYK  ANNA - Starszy ref. ds. księgowości
3
. DUTKIEWICZ  SŁAWOMIRA - Specjalista ds. samorządowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ŁUKASZ ROZESŁAŃSKI, adres e-mail: rozeslanski@doradztwoprawne.net

Nr. wew. do poszczególnych działów

tel.+48(91)416-45-70

fax  +48(91)416-26-26

 

Prezes nr wew17
Główna Księgowa nr wew14
Spec. ds. eksploatacji nr wew. 16
Spec. ds. spraw samorządowych nr wew.12
Starszy ref. ds. księgowości - nr wew. 13